Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
Základní informace | Mapa | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Archiv 1999 - 2003 > Horácký salám

Ještě nemáte obecní znak? Žádný problém...

Celá řada našich obcí ještě nemá svůj vlastní znak, protože jeho získání není žádná formalita - musí jej schválit heraldici a přiděluje jej předseda poslanecké sněmovny.

Možná teď ale bude všechno jiné, protože naši radní a právníci Okresního úřadu v Třebíči do této zažité praxe vnesli revoluční myšlenku: žádný souhlas od parlamentu a heraldiků už na to nepotřebujete! Ale pěkně od začátku...

Okresní úřad jsem 1.7.2002 požádal o prošetření, zda tím, že Okříšky rok naprosto oficiálně používaly při své propagaci grafický symbol, který jim parlament nepřidělil, nedošlo k přestupku na úseku všeobecné vnitřní správy (znaky obcí totiž spadají mezi symboly, chráněné státem, podobně jako třeba státní vlajka nebo státní znak).

Podle přestupkového zákona je příslušným orgánem k šetření tohoto typu přestupku právě okresní úřad. Přestože by úřady měly do 30 dnů vyřídit podnět občana, náš OkÚ si 2 měsíce hrál na mrtvého brouka, a tak jsem se na konci srpna šel zeptat proč (očekával bych, že buď zahájí řízení o přestupku, anebo mi oficiálně odpoví, že k žádnému přestupku nedošlo - jediné, co by neměli, tak mlčet, a nedělat nic).

Bohužel člověk, který to měl vyřídit, tam zrovna nebyl, a tak se mě vlídně ujala jeho kolegyně JUDr. Našla si onen spis, přečetla si ho a začala se mě vyptávat, o co že mi to vlastně jde. Já jsem se jí snažil vysvětlit, že o to, že když podle zákona o obcích jim znak přiděluje parlament, nemá právo si ho nikdo přidělovat sám. Paní doktora však byla přesně opačného názoru - podle ní každá obec může dělat cokoliv, co jí nějaký zákon nezakazuje. A pokud - podle ní - nikde není jednoznačně napsáno, co nesmí obce používat ke své propagaci, nikdo jim tak nemůže bránit, aby např. používaly jakýkoliv znak i bez parlamentního požehnání. Podle ní se to pouze oficiálně nesmí nazývat "obecní znak", ale třeba "grafický symbol obce" nebo "logo obce", a nesmí na něm být něco, co už bylo jako oficiální znak parlamentem předtím někomu přiděleno. (Tento její tzv. právní názor byl pouze ústní, ještě jej nemám od jejího kolegy písemně, ale předpokládám, že se nebude moc lišit.) Svůj postoj vysvětlovala jako obdobu toho, že každá firma si do svého loga taky může dát co chce, pokud už to nemá předtím zaregistrováno někdo jiný.

Paní doktorce jsem se marně snažil vysvětlit, že pokud by to bylo skutečně tak, jak říká ona, mohlo by se velmi snadno stát, že bychom (teoreticky!) např. na internetu mohli narazit na takovéto oficiální stránky tří různých obcí:Každého jiného, než ji, přitom asi okamžitě napadne, že tady něco nehraje. Je opravdu symbol dolaru tím pravým heraldickým prvkem pro vesnice na Vysočině? Z oněch vesnic ale mohou oprávněně tvrdit, že dolar je přece celosvětově uznávaným symbolem úspěchu a bohatství, a oni tím chtějí lákat dolarové turisty, aby jednou byli také bohatí. A že jsou všechny ty obecní symboly úplně stejné? (Mohlo by vzniknout např. tím, že všechny stránky dělal jeden člověk, a tomu už se nechtělo hledat na internetu další obrázek s dolarem, šířený někde zdarma.) Ani to by paní doktorce přece vůbec nevadilo! Není tam přece výslovně napsáno "toto je znak naší obce", takže to určitě není "obecní znak", ale jen "grafický symbol obce". A protože přesně takový znak ještě žádné jiné obci nebyl přidělen, nic se neděje (obce přece nesmí používat jenom symboly, které už byly někomu přiděleny). A protože by na všech těchto obecních stránkách nebyly "obecní znaky", ale pouhé "grafické symboly" (na které si každý může dát co chce), bylo by všechno v pořádku... (Ne, to opravdu není pohádka z Kocourkova, to skutečnělo vyplynulo z názorů právničky právního a kontrolního oddělení referátu kanceláře přednosty Okresního úřadu v Třebíči!)

Ale holt nejsem študovaný právník a proto tomu asi nerozumím a zdá se mi to hodně divné. Nesmím ovšem zamlčet jednu důležitou věc: paní doktorka říkala, že to, co jsem uvedl výše, je pouze její "právní názor", a že je normální a běžné, že jiný právník (asi myslela z jiného okresního úřadu?) na to může mít svůj právní názor jiný. Doplnila to tím, že jestli jsem už někdy byl u soudu, tak že už bych měl dávno vědět, že naprosto stejné případy taky často posoudí každý soudce úplně jinak...

(Zvláště taková argumentace, relativizující jakýkoliv právní řád, přímo z úst státního úředníka, samozřejmě člověku hned dodá víru ve zdárné fungování toho našeho prima státečku, že jo?)

I když to zatím stále ještě nemám i písemně, dá se očekávat, že pro obce, které ještě nemají přidělen žádný znak, z toho plyne jediné: jako grafický symbol můžete používat kde chcete co chcete, a nikoho se nemusíte na nic ptát. Pokud bude kdokoliv brblat, právníci z okresního úřadu to za vás rádi vyžehlí. Tato možnost samozřejmě zatím platí pouze pro okres Třebíč.
07.09.2002
?subject=Ještě nemáte obecní znak? Žádný problém...'>Jaromír Suchý


přístupů od 18.4.2004: 5251

© Jaromír Suchý 1999 - 2015