Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči


Hlavní strana > Základní informace o serveru

Vážení čtenáři,

na této úvodní stránce se můžete dozvědět:
Stručně o historii

Voříšek vznikl poté, co dvě v té době nejsilnější strany uzavřely hanebnou opoziční smlouvu o rozdělení koryt, na jejíž důsledky tvrdě doplácíme dodnes. Každému, kdo měl všech pět pohromadě, bylo jasné, že všechny ty do té doby vytunelované banky, kampeličky, investiční fondy či zbytečně zlikvidované stovky firem už nikdy nikdo nevyšetří a pachatele nepotrestá a nikdo ani nebude mít snahu rozprášit všechny ty justiční, policejní, konkursní a kdovíjaké další mafie, které všem lumpárnám asistovaly.

Když chodím každý den do práce, těžko sám můžu ve volném čase bojovat třeba s korupčníky a mafiány z Prahy. To, co jsem tehdy považoval za aspoň trochu smysluplné, bylo dívat se pozorněji alespoň kolem sebe a zveřejnit podivnosti, na které narazím. S odstupem času se už ale můžu jen pousmát své tehdejší bláhové představě, že stačí pouhé zveřejnění nějaké nepravosti, a ono se to jen díky tomu nějak samo od sebe zlepší. Postupem času jsem si totiž uvědomil, že - byť se v tomto státě práva zatím dovolává velice těžko - je daleko účinnější k nápravě nepořádků používat oficiální úřední cesty, než o nešvarech v Okříškách jen psát na internet, kde se tomu dotyční záporáci určitě jen od srdce zachechtají.

Asi klíčovou událostí, která urychlila rozhodnutí o zahájení vydávání Voříška, bylo to, jak na prvním zasedání našeho obecního zastupitelstva po volbách v r. 1998 Jaromír Velc (více o něm níže) coby předseda volební komise zmanipuloval volby členů obecní rady tak, že se o jednom z navržených kandidátů vůbec nemohlo hlasovat, a nikomu z členů zastupitelstva taková zrůdná manipulace nestála ani za námahu, aby se proti ní ozval.

Volba názvu serveru byla vcelku logická - v té době byl fenoménem českého internetu Neviditelný pes Ondřeje Neffa, zabývající se především záležitostmi velkého světa, a určitě se nemohl zlobit, že do psí internetové rodiny přibyl další, zabývající se děním na nějaké vesnici.

Voříšek začal vycházet 11.1.1999 zprvu na adrese www.mujweb.cz/www/_vorisek pod názvem Voříšek z Okříšek, od května 2000 pak na této současné adrese.

Malý slovníček

Pro základní orientaci vysvětlení několika pojmů a jmen, na která můžete na tomto serveru častěji narazit:

důchodčín - světově unikátní stavba tzv. inverzní architektury. Podstata nového stavebního stylu spočívá v tom, že obytný dům na vesnici musí směrem do ulice maličkými okny co nejvíce připomínat sklad či kravín a skutečná okna má až do dvora. V současnosti je v našem důchodčíně dům s pečovatelskou službou.

památník osvobození - možná se jednou dostaneme do seznamu kulturního dědictví Unesco, protože se naše obec dochovala jako zcela unikátní skanzen komunistické totality - víte někdo ještě o jiném místě v České republice, kde by armádám okupantů z roku 1968 nechali postavit za statisíce ke kulatému 10. výročí jejich vpádu v roce 1978 oslavný monumentální památník? Současný starosta Ryšavý si asi uvědomil jeho vzácnost, protože jej nechal nedávno oživit a zvelebit, aby se k němu mohli jeho kámoši totalitní prominenti chodit na důstojné místo scházet, kout pikle či alespoň vzpomínat na staré zlaté časy

poldr - zdejší turistická atrakce. Unikátní hliněná pyramida okříšského typu a zcela neurčitého reálného využití - možnost jak si mohla snadno díky "porcování medvěda" v Poslanecké sněmovně PČR místní soukromá firma namastit kapsu penězmi z veřejných rozpočtů (přes rozhodný odpor Agentury ochrany přírody a krajiny - státní instituce, v jejíž kompetenci bylo posuzování vhodnosti stavby)

ochrana životního prostředí - spočívá dle místních papalášů v tom, že ze sebe jednou za rok udělají kašpary, okázale chvíli chodí po obci sbírat odpadky, které tam odhodil nějaký ňouma, a hlavně se přitom musí neustále usmívat do kamer.

Josef Kula - byl starostou Okříšek od roku 1990 do roku 2010. Pod jeho řízením docházelo k některým velmi kontroverzním událostem (územní plán z roku 2000 založený na masivním vyvlastňování a plány vést tranzitní dopravu obcí průtahem namísto obchvatu či dlouholetá snaha o vyšachování občanů Okříšek z veřejného života), nicméně obec pod jeho vedením docela fungovala. Zasloužil se o to, že tady máme přiměřenou občanskou vybavenost (dokonce včetně svého času velmi levné obecní kabelové televize s internetem a kdekdo mi záviděl, že v Okříškách za jeho doby ještě fungovalo i kino), škola má konečně novou (první v historii) tělocvičnu, přišel sem nový výrazný zaměstnavatel (Fränkische - cca 500 lidí) apod. Přestože je na těchto stránkách mnohokrát a mnohokrát kritizován, dnes musím napsat, že byl nedoceněným pokladem oproti tomu, co radnici ovládá dnes.

Zdeněk Ryšavý - původním povoláním úspěšný poponášeč aktovek papalášů ČSSD, od roku 2010 už druhé volební období starosta Okříšek. Politiku nevnímá jako službu občanům, ale jako sport, který nemá žádná pravidla a kde je povolen jakýkoliv faul a podraz, a ve kterém jde o jediné - o vítězství: získat ve volbách nejvíc hlasů, což dává vítězi právo nakrást si během svého mandátu co nejvíce ze společného majetku pro sebe a své blízké.
Má nejméně 3 zásluhy, kterými se nesmazatelně zapsal do historie obce:
- protože celou svou politickou kariéru aplikuje v praxi vlastní zásadu, že není důležité něco konkrétního dělat, ale stačí vytvářet mediální zdání, že něco dělá, založil "skupinu public relations" - vzhledem k velikosti naší obce jistě unikátní pokus o vytvoření speciální organizované jednotky s úkolem systematicky uměle malovat realitu narůžovo a interpretovat sebevětší průšvihy coby skvělé úspěchy.
- dalším jeho "úspěchem" bylo získání posměšného titulu městys, protože jsme se ve spojení s ním jenom degradovali na úroveň některých okolních vesniček, které mají kolikrát sice jen pár stovek obyvatel a občanské vybavení skoro žádné, ale titul městys také.
- a jak už jste četli výše, nechal zkrášlit náš památník na počest ruských okupantů.
Mimo tyto zásluhy má bohužel i slabiny, které jsem už před 5 lety shrnul do zamyšlení nad tím, proč by nikdy neměl být starostou Okříšek - mj. pro svou drogovou závislost na Facebooku (dovede si představit, že tam také budete mít přes 3000 přátel, se kterými budete stále aktivně komunikovat, a přitom se dokážete věnovat ještě běžnému životu?)
Bohužel netuší význam některých elementárních slov jako je zodpovědnost či slušnost, ale zase má jisté nadpřirozené schopnosti: je údajně schopen kdykoliv hodnověrně doložit, že 90% obsahu Voříška jsou lži. Ale v práci s médii je rozhodně skvělý - jako experta na vnitřní dění v sociální demokracii jej cituje dokonce i jinak seriózní týdeník Respekt v čísle 11/2015.

Jaromír Velc, známý také pod přezdívkou Piškot - nejvýraznější žijící komunistický zločinec, bývalý předseda místní Národní fronty, bývalý ředitel místní základní školy, za své chování na veřejnosti trestaný hulvát, který nezná dokonce ani elementární pravidla společenského chování jakože pozdravit je slušnost, ale odpovědět na pozdrav je povinnost. Korupčník, který prodal svůj hlas zastupitele tím, že podpořil územní plán, se kterým nesouhlasil, za to, že může nadále zůstat ředitelem základní školy. Typické pro jeho ředitelování bylo třeba to, že se snažil udržovat prapodivný místní zvyk, že obec k tomu poskytne své prostory a vycházející deváťáci se v nich společně ožerou se svými učiteli.

Sportovní klub Huhtamaki Okříšky - třebaže jediné, co občanské sdružení, resp. nyní podle nového Občanského zákoníku spolek, vysloveně nesmí dělat, je politická činnost (ta je vyhrazena politickým stranám a hnutím a má přísná pravidla), je v posledních 20 letech tato partička okolo hospody Na hřišti díky svým lidem v zastupitelstvu a radě klíčovou politickou silou, která rozhoduje o všem, co se u nás může či nemůže stát, a vůbec jim nepřijde nepatřičné, že si od obce, kde o tom sami rozhodují, pronajímají zdarma "pro účely sportu" budovu u hřiště a oni sami tutéž budovu dál pronajímají někomu dalšímu už za tržní cenu na hospodu, takže obec, které budova patří, z ní nemá vůbec nic, ale Sportovní klub Huhtamaki z ní má jistě tučné bezpracné zisky.


Doplňující informace

Kolem nás je bohužel ještě stále nemálo těch, kdo vůbec netuší, na jakých principech funguje náš stát či samospráva. Netuší, že zastupitelé, radní či starosta v podstatě sami žádné hodnoty nevytvářejí - jen více či méně úspěšně utrácejí peníze, které nám občanům stát předtím sebral na daních. Nechápou, že je činnost státu a samosprávy služba, kterou si prostřednictvím daní platíme, takže kdokoliv, kdo je platí, má plné právo se hlasitě ozvat kdykoliv, když někdo onu službu poskytuje špatně.

Píšu o tom proto, že se mě občas někdo místní zeptá: "A co tys už sám udělal pro Okříšky že se sereš do toho, co dělá naše radnice?" a já se mu vesměs marně snažím vysvětlit, že každý má právo mít svůj názor, a moje zásluhy na prosperitě Okříšek spočívají třeba v tom, že se nesnažím vyhýbat placení daní, narozdíl od některých místních podnikatelů, kteří se chlubí okázalým luxusem, ale současně tím, že dokáží státu skoro nic neplatit a naopak ještě dokáží vylákat a zneužívat nějaké sociální dávky.

I když už je více, než 25 let po "plyšové" revoluci, ještě stále máme co dohánět, chceme-li se mít jednou lépe a mít normálně fungující společnost. Společnost svobodnou, informovanou a vzdělanou, tolerantní, spravedlivou v tom, že vůči veřejným institucím si budou opravdu všichni rovni, takovou, kde budou politici sloužit občanům, a ne pouze sami sobě či několika "vyvoleným" (aplikováno na Okříšky: opravdu by se už nikdy nemělo stávat, že radnice někomu pro podnikání poskytne slevu 99% z tržního nájmu jen proto, že je kámoš některého z radních), kde nebudou média jen loutkou v rukou inzerentů, ale budou skutečnými hlídacími psy demokracie, kde se zločinci konečně začnou bát a ne jen chechtat svým obětem, a také kdy konečně přestane platit bolševické heslo "kdo nejde s námi, jde proti nám" a občané se nebudou muset bát říci svůj názor, aby za to nebyli šikanováni. Podobná společnost se nedá koupit nebo odhlasovat, ale pouze krůček po krůčku vlastními silami vybudovat. To, co se ale naštěstí koupit dá, je nějaký ten malý prostor někde na serveru, který by uvedeným cílům mohl sloužit a díky tomu je tady i Voříšek.

Provozní drobnosti

Možná se zdá, že všechno, co je na internetu, je vlastně pro každého k dispozici zdarma a že si s tím kdekdo může dělat co chce. Není to tak úplně pravda. Všechny texty, obrázky a animace na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu příslušného autora je zakázáno. Pokud se ozvete na níže uvedenou adresu, jistě ale nebude žádný problém se na podmínkách případného dalšího šíření domluvit.

Na emailovou adresu se také můžete obracet se žádostmi o opravu nepravdivých nebo pravdu zkreslujících údajů (ve smyslu tiskového zákona), pokud jste na ně na některé stránce Voříška narazili. Velmi rád vám obratem vyhovím.

Jaromír Suchý
31.3.2015


© Jaromír Suchý 1999 - 2015