Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
Základní informace | Mapa | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Archiv 1999 - 2003 > Na stopě

Jen málo zaměstnavatelů asi tuší, ...

že existuje také zákon o zaměstnanosti č.1/1991 Sb.

Ten v části třetí, §19, odst. (2) říká doslova:

Zaměstnavatel oznamuje do pěti kalendářních dnů příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů, oznamuje i obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na které zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance.

Dokud se situace podstatně nezlepší, budete na tomto místě nacházet konkrétní případy toho, kdy na úřední desce Úřadu práce v Třebíči nebylo uvedeno pracovní místo, které někdo opakovaně nabízel jiným způsobem (např. inzercí). Nechci zde pranýřovat nějaké drobné živnostníky, kteří mají určitě dost jiných starostí, ale především ty, kteří by měli jít v dodržování zákonů příkladem - státní, obecní a městské úřady a také naše média - chce-li totiž někdo být hlídacím psem demokracie, musí jít sám v dodržování platných zákonů rozhodně příkladem:Místo redaktora - firma XXXL spol.s.r.o. (24.10.2000)Inzerát vyšel opakovaně v týdeníku Puls Třebíčska 17.10. a 24.10., ale 24.10. na úřední desce Úřadu práce v Třebíči nabídka tohoto místa uvedena nebyla.

S touto problematikou (volnými místy, které zaměstnavatelé nesdělili úřadům práce) velmi úzce souvisí také činnost firmy Personal Servis pana PaeDr. Scigiela z Třebíče - IČO 62130439. Mám už s tímto svérázným podnikatelem jisté zkušenosti, o které se s vámi, milí čtenáři, rád podělím. Pro začátek bude asi stačit to, co se událo v posledních třech měsících:

© Jaromír Suchý 1999 - 2015