Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
Základní informace | Mapa | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Archiv 1999 - 2003 > Na stopě

Noční neklid

My, v Okříškách, musíme mít vždycky něco lepšího, než co mají jinde.
Tentokrát si asi naši radní zamanuli, že se staneme skanzenem technické revoluce 18. a 19. století. Tehdy totiž zajisté ještě platilo prvotní okouzlení, že hluk, kouř a jiné zplodiny jsou doprovodnými znaky pokroku, takže jsou všeobecně vítány a je třeba jim dát co nejvíce prostoru. Čím je toho víc, tím jsme modernější.

Zatímco v jiných podobných vesnicích je v noci slyšet jen houkání sýčků a možná i pozdravy lišek, které někomu dávají dobrou noc, u nás je to jinak.
Cizí náhodný půlnoční návštěvník centra obce bude asi trošku šokován, když jej bude na každém kroku doprovázet vřískání cirkulárky, rachot padajících klád, vrzání rezavého dopravníku či jiné podobné zvuky, doprovázející intenzivní dřevozpracující výrobu, ale hlavní je, že místní si už zvykli, a naopak na život ve svém skanzenu nedají dopustit. (Za zhruba rok, co tomu tak je, jsme byli jen dva, kdo se nestydí za to, že se jim tento stav nelíbí, a tak s tím radnice rozhodně nic dělat nebude.)
A kdyby byli naši radní jenom trošičku podnikaví, mohli už dávno Okříšky v okruhu několika kilometrů oplotit a získávat tak peníze pro obec nejen z daní dřevozpracujícího závodu, ale i za vstupné do nevšedního skanzenu.

Ale popořádku:
1) Vloni v červnu (1999) už mě půlnoční vrzání z pily (a že se nedalo spát při otevřeném okně) naštvalo natolik, že jsem napsal na okresní hygienickou stanici, že bych (podle zákona o právu na informace o životním prostředí) rád znal výsledky měření vlivu hluku z nočního provozu pily na naši čtvrť, protože se domnívám, že by přitom mohly být porušeny hygienické normy.
(Hluk z každého výrobního provozu a jeho vliv na okolí si musí hlídat - a tedy na vlastní náklady nechat provádět jeho měření - majitel provozovny, předpokládal jsem proto, že mi v prvním kole OHS jen pošle kopie protokolů těchto měření.)

2) Podnikatel (samozřejmě - žijeme přece v Okříškách) si žádné měření vlivu hluku z jeho provozu na Okříšky v nočních hodinách nikdy nenechal provést a tak si je až na základě mého dotazu jakoby objednal. Pracovníci OHS poté v červenci, zrovna v době, kdy jsme byli pryč na dovolené, provedli jakési tzv. objektivizační měření. Pravděpodobně už nikdy nezjistím, co tehdy vlastně měřili, a do jaké míry byla při měření pila v provozu, ale nenaměřili nic závadného. Zajímavé je, že toto "objektivizační měření" neprovedli u některého z domů, které jsou k provozovně nejblíž (první trvale obývaný stojí totiž asi 20m od provozovny, další asi 100m daleko), ale u dvou domů, které jsou od pily vzdáleny asi 1km vzdušnou čarou.

3) Abych získal doplňující informace (v dopise z OHS bylo uvedeno jen, že vše je v pořádku), vypravil jsem se po návratu z dovolené na OHS.
Přestože jsem si už předtím ve styku s nejrůznějšími byrokraty ledacos užil, tohle byla opravdu chuťovka pro fajnšmekry. Stačila chvilinka, abych pochopil, že některé zdejší pracovnice si zřejmě až příliš uvědomují, že okresní hygienik má poměrně obrovskou moc zlikvidovat kohokoliv, a tak jsou zvyklé na to, že se před nimi každý, kdo s nimi přijde do styku, zdaleka plazí po kolenou. A jsou pak pochopitelně úplně na větvi z toho, když se někdo chová normálně - tzn. jedná jako s organizací, kterou si platí ze svých daní a od které očekává, že je tady pro to, aby mu pomáhala chránit zdraví.
Paní ing.Böhmová, která měření hluku v Okříškách prováděla, se nejprve velice usilovně vyptávala co jsem zač, kde pracuji, kde beru čas na to, abych ji chodil obtěžovat, prozradila mi, že jsem evidentně nějaký chronický stěžovatel, že bych udělal líp, kdybych si s panem X zašel do hospody na pivo (pan X byl ten druhý, komu se hluk z pily nelíbil), že si to zbytečné měření budu asi muset zaplatit sám a další podobné perly.
Menším vrcholem bylo, když volala nějakému nešťastníkovi na okresní úřad a chtěla po něm, aby posvětil její originální teorii, že hluk není součástí životního prostředí, protože životní prostřední mají na starosti na okresním úřadě a na tamním referátu životního prostředí není nikdo, kdo by měl na starosti hluk.
Z této její prosté logiky houpacího koně vyplynulo, že jelikož hluk není součástí životního prostředí, zákon o právu na informace o životním prostředí se na ni nevztahuje a já nemám na nic nárok a také mi nic nedala (chtěl jsem kopii protokolu o "našem" nočním měření a případně všech dalších, které mají o naší pile k dispozici). Když mě vyhazovala ze své kanceláře, že už ji dlouho zdržuji, ještě mě škodolibě popichovala ať si na ni jdu stěžovat její nadřízené.
Byl jsem z toho naprosto paf. .

4) Druhý den, když už jsem se vzpamatoval, jsem na její neskutečně arogantní chování opravdu napsal stížnost její nadřízené, MUDr. Celnarové, ředitelce OHS. Odpověděla mi, že jsem si to všechno vymyslel a nic z toho, co jsem o její podřízené napsal, ing. Böhmová nikdy neřekla. Nicméně mi dala za pravdu, že na kopie protokolů mám nárok, proto si je mám přijít někdy vyzvednout.

5) Kolegyně paní inženýrky, která mi kopie dávala, byla docela milá a sympatická, skoro jakoby na tento úřad ani nepatřila.
(Kromě kopie o červencovém nočním měření jsem dostal ještě rok starý protokol o měření přímo na provozovně, které bylo součástí kolaudačního řízení - na hranici pozemku naměřili 68.6dB, přičemž limit pro tuto oblast a denní dobu je 70dB)

6) Na protokolech mě zarazila řada nesrovnalostí, proto jsem paní ředitelku navštívil opět. Nijak zvlášť ji nevyvedlo z míry, že OHS vydala v roce 1999 nejméně 68 protokolů, které měly naprosto stejná čísla, jako úplně jiná, dřívější měření. (Co si tak pamatuji, tak ještě nejvíc se omlouvala za to, že mi ve svých dopisech opakovaně zprznili jméno, a dušovala se, že se to už určitě příště nestane - přitom se jim to od té doby podařilo ještě 4x). Protože ale další nesrovnalosti nebyla schopna vysvětlit, dohodli jsme se na další schůzce s technikem, který tehdy měřící aparaturu obsluhoval.

7) Aby se paní ředitelka necítila proti mně tak osamocená, pozvala si na další schůzku nejen technika a ing. Böhmovou, ale i JUDr. Zvěřinu, který pro OHS zřejmě externě pracuje. Na schůzce jsem se nedozvěděl nic nového, ale dostal jsem alespoň přislíbenu kopii posudku, který musel vydat úřad okresního hygienika před kolaudací provozovny.

Zopakujme si teď některé pojmy (ze zákona o životním prostředí 17/1992 Sb.):

§8
Znečišťování životního prostředí je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí.

§12
1) Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty stanovené zvláštními předpisy...
2) Mezní hodnoty musejí být stanoveny s přihlédnutím k možnému kumulativnímu působení nebo spolupůsobení znečišťujících látek a činností

§17
1) Každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí

Naše okresní hygienička zákonné požadavky paragrafů §12 -2) a §17 - 1) ale vůbec nerespektuje (ba dokonce s neuvěřitelnou drzostí tvrdí, že se na ni tento zákon vůbec nevztahuje!). Jinak by při svém posudku ke kolaudaci totiž těžko mohla souhlasit s tím, že k "minimalizaci" hluku z pily na okolí bude bohatě postačovat nejobyčejnější drátěný plot okolo provozovny.
Jestliže je tato pila dnes jedním ze dvou prvních provozů v areálu budoucí průmyslové zóny (zatím jsou kolem ní převážně pole) a jen provoz z ní způsobuje hluk 68.6dB (naměřený při kolaudaci), velice těžko si může kdokoliv jiný poblíž dovolit provozovat nějakou jinou činnost tak, aby tím nepřekročil normu 70dB - hygienička tedy evidentně kašle i na požadavek přihlédnutí ke kumulativnímu působení hluku.

7) V lednu 2000 jsem díky novému zákonu 106/1999 Sb. navštívil OHS a pořídil si kopie předpisů o měření hluku.

8) V únoru 2000 jsem konečně dostal i kopii ověřovacího listu o kontrole zvukoměru, se kterým byla prováděna všechna měření. Přestože to trvalo více, než půl roku, než jsem se jej dočkal, paní ředitelka OHS i s přítomným právníkem se tvářili, kdovíjakou laskavost mi právě velkoryse neposkytují (OHS totiž - alespoň podle výkladu JUDr. Zvěřiny - není povinným subjektem podle zákona 106/1999 Sb. a tak prý ani na takovou informaci, čím vlastně tato organizace, placená z našich daní, měří hluk, nemají občané vůbec nárok!).

9) V polovině března 2000 obecní zastupitelstvo neschválilo návrh územního plánu Okříšek (počítá s mohutným průmyslovým rozvojem v okolí pily). Tehdy jsem ještě věřil, že je reálná možnost v průběhu přípravy nového územního plánu do něj zapracovat takové úpravy, které by umožnily oddělit (např. zdí či ozeleněným valem) dřevozpracující provoz a celou průmyslovou zónu od obytných čtvrtí obce.

10) V květnu je návrh územního plánu bez jakékoliv změny přijat.

Je pravda, že hluk z pily je někdy nesnesitelný, ale už mi nezbývá nic jiného, než si ho vážit takového, jaký je. Odteď to totiž bude už jenom horší.
21.04.2000
?subject=Noční neklid'>Jaromír Suchý


přístupů od 18.4.2004: 5770

© Jaromír Suchý 1999 - 2015