Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
Základní informace | Mapa | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Archiv 1999 - 2003 > Spižírna

Rozhovor se starostou Okříšek - ing. Josefem Kulou

Mezi dvaceti hlavními cíli obce pro příští volební období je také uvedeno, že chcete zlepšit využití technických prostředků pro zvýšení výkonnosti obecního úřadu. K čemu využíváte výpočetní techniku dnes?

V současné době využíváme počítače především na účetní programy, psaní textů, vedení stočného a dalších poplatků, které jsou do inkasa, evidence obyvatel, nemovitostí, pozemků. Stavební úřad má také agendu na počítači, ale jenom textovou formou.
Větší využití bude především v širším propojení jednotlivých počítačů na úřadě pomocí počítačové sítě, kterou už tady máme zatím zkušebně vybudovanou, a elektronické pošty s okresem. Aby neobíhaly papíry, ale jenom data.

A umožní programy, které už dneska máte, přesný přehled o stavu majetku obce - kdyby sem teď třeba někdo přišel a chtěl vědět, které nemovitosti nebo pozemky zrovna máte k dispozici volné na pronájem nebo prodej?

To zatím ten software bohužel neumožňuje - je spíš jenom na evidenci: najde se, čí co je, čili i to, co je obecní, ale není tam zrovna taková nadstavba, aby se vytřídilo právě to, co je volné na pronájem. Na druhou stranu, toho obecního, co je k pronájmu, je poměrně málo, takže je o tom přehled i bez počítačů.

A je v dohledné době možné - když už stejně nějaké údaje z katastrálního úřadu máte - že by pro ně nemusel jezdit člověk do Třebíče, ale dostal by je i tady?

Ty údaje, které máme, máme pouze pro výkon státní správy, nikoliv pro samosprávu a už vůbec ne pro nějaké další subjekty. Na to by byla nutná změna příslušného zákona. Jinak bych velmi uvítal digitalizaci map na katastrálním úřadě - to by bylo velmi dobré hlavně pro stavební úřad a asi by potom nebyl ani problém mít k tomu nadstavbu o které jsi mluvil...

 

Pojďme k internetu...

Tím se zabývá spíš Zdeněk Ryšavý. Vím, že mají v plánu vytvoření stránek, ale nevím, jak je to daleko. Ta jejich skupina (public relations - pozn. red.) teď převzala po kulturním středisku vydávání Zpravodaje a má s tím dost práce, ale až to pro ně bude rutina - tak po těch dvou číslech - se rozšíří i tím její činnost.
A až to připojení budeme mít, uvažujeme, že by to měla mít možnost využívat i veřejnost - ať už tady nebo v knihovně - za nějakou režijní cenu. Muselo by se to samozřejmě dotáhnout po právní stránce, jestli takovou službu můžeme poskytovat. Ale vím, že na Západě existují podobná veřejná střediska pro přístup k internetu.

Teď k Voříškovi... Navrhuji si probrat jednotlivé případy, které se tam vyskytly, a které by mohly vrhat na obec nepříznivé světlo, že bys je mohl přiblížit i z té druhé strany. V předposledním čísle to byla třeba nová místní knihovna a bezbariérový vstup do ní, který tam zatím není. Tato stavba už je ukončena, zkolaudována nebo ještě bude dále probíhat?

To byla jenom úprava a rekonstrukce, takže nevím jestli se i na to ta vyhláška (vyhláška 174/1994 Sb. - pozn. red.) plně vztahuje. To by věděli spíš na stavebním úřadě.

Dobře, ale předpokládám, že to muselo mít nějaké stavební povolení...

Myslím, že to bylo ohlášení ... a potom rekolaudace.

Takže už se neuvažuje, že by se ještě ten vstup nějak upravil...

Vstup se musí ještě upravit, ale záleží to všechno na penězích. Mohl by být z boku z ulice Komenského a mohl by být i bezbariérový přímo z chodníku. Vpředu by mohly zůstat schody, ale z jiného materiálu, než dnes.

A obdobné je to i s rekonstrukcí obecního úřadu. Uvažujete o tom, že by tady byl nějaký bezbariérový vjezd?

Ideální by bylo, kdyby byl přístup do přízemí a tam byla nějaká místnost, kam by příslušný úředník za návštěvou na vozíku přišel. Bohužel ty tři schody, které jsou tam teď, tam asi zůstanou a navíc šířka chodby ani neumožňuje vybudování nějaké rampy.

A co když se tady opravdu časem objeví někdo, odkázaný jenom na vozík?

Je to obdobná situace, jaká by nastala i třeba ve škole. Tam si s tím již dříve v jednom či dvou případech postižených dětí poradili s pomocí učitelů a spolužáků. Je také otázka, jestli v nové tělocvičně budovat výtah jenom kvůli této vyhlášce. Bude to naprosto izolované, celkové bezbariérovosti ve škole stejně moc nepomůže a může stát třeba 2 miliony korun. Musíme najít nějakou mez mezi rozumem a předpisem.
Chápu, že ve větších městech, kde je víc lidí a větší úřad, je to něco jiného. Ale myslím, že kdyby nás tady teď někdo na vozíku navštívil, že nebude problém se mu věnovat zvlášť a pomoci mu vozík přes ty tři schodky poponést.

 

V čísle 8 vyšel příspěvek "Proč toleruje obec Okříšky rozvoj šedé ekonomiky". Četl jsi to?

Ne.

Na nástěnce obecního úřadu je inzerát člověka, který prodává nějaká podezřelá CD-čka. Už je to tam víc, než měsíc, a vůbec nic se neděje...

Já o tom nevím.

Ale kdo by to měl hlídat, aby se něco takového nedělo?

To je na nástěnce tady uvnitř obecního úřadu?

Ne, je na nástěnce venku, kterou má pronajatou asi Česká spořitelna.

To, co si tam kdo dává, je především věcí toho nájemce.

Ale když porušuje zákon a ta nástěnka je obecní, tak to přece není jenom jeho věc.

Já bych to nespojoval. Určitě bych nespojoval nástěnku s tím, co je jejím obsahem.

Ale přece kdyby tam měl někdo inzerát, že prodává drogy, tak to taky nemůžete nechat jenom tak.

Asi by ten, kdo něco takového zjistí, na to měl upozornit příslušné orgány. Ale my zatím nemáme pracovníka, který by měl kontrolovat obsah nástěnek. Asi jsi to měl oznámit sám, když jsi si to poprvé přečetl.

A nedalo by se to ošetřit už při uzavírání smluv s těmi organizacemi, kterým nástěnky pronajímáte, že se při jejich provozování nesmí dopustit porušení zákonů?

Je asi nesmysl to dávat do smluv, když to vyplývá z právní úpravy tohoto státu.

 

Jak to vypadá s legalizací místní televize?

Nevím, co je na ní nelegálního.

Podle příslušného zákona by ještě před zahájením vysílání mělo dojít k příslušné registraci. A zaregistrovaná zřejmě ještě dodneška není.

Není registrovaná, protože se dokončuje jako stavba. A pokud není zkolaudovaná, nemůže se provést registrace. K té se musí doložit veškeré potřebné doklady, tzn. měřící zkoušky, homologace atd.

A kdy to bude?

V průběhu tohoto prvního pololetí. Ještě tento týden budou probíhat další měření a pak už záleží na Katro Servisu, aby nám stavbu předal a doložil všechny protokoly.

A kdo bude provozovatelem?

Jednáme s Katro Servisem Semily.

Ale to si dost dobře nedovedu představit, že by tady ze Semil někdo dojížděl a připravoval pro vás programy.

Nemusí dojíždět. Provozování televize je vlastně jenom přenášení programů z několika soukromých a veřejnoprávních stanic či satelitů.

Ale mně šlo spíš o ten místní kanál...

Ze zákona musí provozovatel poskytnout obci jeden kanál pro místní informování veřejnosti. A ten si potom provozuje obec, nebo ten, koho obec pověří.

 

V novinách jsem se dočetl, že skupina public relations má za úkol najít pro Okříšky družebního partnera. Co si myslíš, že můžou Okříšky nabídnout nebo čím mohou být užitečné jiným, aby to partnerství bylo rovnocenné?

To je spíš v dlouhodobějších výhledech a zatím to není tak aktuální. Slibujeme si od toho spolupráci mezi školami, sportovními kluby, nejenom mezi obecními úřady. Jde o výměnu zkušeností a potkávání se..

A myslíš si, že se Okříšky - alespoň mezi obcemi stejné velikosti - mají čím pochlubit nebo něco ukázat jako příklad?

Určitě nemám tento přístup, že bychom se chtěli něčím chlubit. Naopak se snažíme zkušenosti především získávat. Nemyslím si, že v něčem vynikáme, spíš jsme taková standardní obec.

Myslíš, že je v pořádku, když některé lidi, kteří jsou ochotní ve svém volném čase něco udělat pro druhé, buď ve sportu nebo kultuře, ještě trestáte tím, že je o další volný čas připravíte, protože musí chodit na povinné brigády sázet stromky na Strážnici? Pokud vím, je to zatím podmínka k tomu, aby na svou činnost dostali od obce dotaci. Jestli by nebylo lepší, kdyby zrovna sázení stromků na Strážnici dělaly ženské, které je normálně sázejí v lese?

Nevím o takové podmínce. Dřív jsme o to spolky požádali - to už je tak tři roky. Od té doby jsme žádný takový požadavek nedali. Dál už si to zvládneme vlastními silami a to platí do dneška. Jediné, co musí spolky, které žádají o dotaci, je, že od nich chceme zprávu o činnosti, která by se přiložila do místní kroniky. Myslím, že je to minimální požadavek a chceme se tak vyhnout tomu, že nám dobrovolně jinak žádný příspěvek nepřišel. A pro budoucnost by bylo dobré zaznamenat, co se tady děje. Stromky sázíme sami i jako zastupitelé a teď se nám nabídli i divadelníci, že pomůžou.

 

Mám pocit, že informovanost o dění v obci, tzn. o zastupitelstvu či o radě není dostatečná. I člověk, který se pídí po informacích, má problém, aby je získal. Myslíš, že je v pořádku, aby třeba výsledek toho, co projednávala obecní rada, měl dříve člověk, který bydlí někde v Jemnici jenom proto, že si koupí Horácké noviny? A lidi z Okříšek, kteří zrovna Horácké noviny nečtou, mají smůlu.

Určitě není v Horáckých novinách usnesení z rady.

Usnesení z rady ne, ale hlavní projednávané body tam zpravidla vždycky jsou.

Záleží na tom, jak se toho kdo ujme. Všechny zprávy, které jsou v Horáckých novinách, jsou tam o něco později, než v kabelové televizi. Vždycky večer sednu, napíšu zprávy, dám je do vysílání a z toho vysílání se to předává potom do Horáckých novin, které si z toho použijí, co se jim hodí.

Jenomže tu kabelovku přece jenom ještě třetina občanů nemá a i ti se o místní dění můžou zajímat.

Můžou, ale nic jim nebrání, aby se tady třeba dotázali.

Ale to mi připadá takové těžkopádné.

Mně taky. Ale myslím, že všechny zásadní informace se zveřejňují místním rozhlasem nebo na plakátech. Horší už je to s dílčími zprávami, protože tady nemáme žádný deník nebo týdeník, a je potom otázka, jakou formou to udělat. Ta forma musí být pružná, aby nedala moc práce.

A neuvažovali jste třeba dát nějaký televizor na veřejně přístupné místo - třeba za výlohu v obchodě nebo na nádraží?

O tom uvažujeme od samého začátku, ale ani letos na to bohužel nejsou peníze. Televizor s dalším vybavením se pod deset tisíc nevejde, musí se nasmlouvat, co za to dotyčný bude chtít, ten televizor musí mít vhodné stíněné místo. A nevím, jestli by někdo u té vitríny hodinu stál a čekal, až zpráva, která ho zajímá, naběhne.

A nebylo by lepší to udělat raději na principu teletextu, aby si každý mohl sám nalistovat jen to, co ho zrovna zajímá?

Lidi by to určitě uvítali, ale je to drahá technologie, byly by to řádově statisíce.

Myslíš si, že zpravodaj, jako je Voříšek, může být pro Okříšky nějak užitečný?

Otázka je, jak hodnotit užitečnost. Pokud pokládám za užitek, že se o obci někde lidi můžou dočíst, je každé médium dobré. Považuji dokonce za výhodu, že ho ani nevydává obec.

A kdyby jsi teď mohl rozhodnout pouze tím, že bys řekl ano nebo ne, jestli Voříšek bude dále vycházet?

Seznámil jsem se s několika články a musím říci, že jejich obsah se mi nelíbí. Ale jsou tam zase na druhou stranu i některé údaje o obci. Neznám podrobně celý jeho obsah. Ale jsem pro, ať vychází. Ať si lidi udělají obrázek o autorovi, ať si udělají obrázek o nás, ostatních. Ještě kdyby se to doplnilo o stránku obce, kde by byly jenom údaje bez komentářů, aby si to mohl porovnat každý, kdo by měl zájem.

Navrhoval jsem třeba panu Ryšavému, jestli by tam nemohl být náš obecní Zpravodaj jako jeden odkaz v přesně té podobě, v jaké vychází. Uvítal bys to?

Samozřejmě. Alespoň do té doby, než bude nějaká obecní stránka.

Ještě se pro jistotu zeptám znova: byl bys rád, kdyby Voříšek v té podobě, v jaké dnes je, vycházel dál?

Je mi to celkem jedno. Mimo to, že se mi ty články zdají neobjektivní, k tomu nemám žádný zvláštní vztah.

Ale přece vždycky máš možnost - pokud se domníváš, že tam došlo k nějakým nepravdivým údajům - požádat o tiskovou opravu a já bych na stejném místě tvůj názor samozřejmě také zveřejnil. Proč toho nevyužíváš nebo nevyužíváte?

Nemám tu potřebu. Mám už řadu zkušeností s tiskem, že něco řeknu a autor, který třeba není zrovna znalý dané problematiky, si to malinko upraví - samozřejmě, že ne ve zlém úmyslu - ale dá tomu tak někdy zcela jiný smysl. A než bych to pokaždé znova vysvětloval do puntíku a trval na nějakém slovíčkaření... to už je dávno za mnou.

A na závěr - dostáváš taky nějaké anonymy?

Dřív jsem dostával, ale teď to nějak ustalo. Poslední dva, tři roky už s tím nemám problém. Na to je jediný lék - prostě to ignorovat.

Děkuji za rozhovor.


12.04.1999
?subject=Rozhovor se starostou Okříšek - ing. Josefem Kulou'>Jaromír Suchý


přístupů od 18.4.2004: 5241

© Jaromír Suchý 1999 - 2015