Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
Základní informace | Mapa | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Archiv 1999 - 2003 > Horácký salám

Okříšky - obec jen pro zdravé a mladé!?

Až půjde za pár let celá Česká republika do EU, budou nejspíš muset Okříšky hezky zůstat sedět doma. Úroveň vyspělosti se tam totiž měří také podle toho, jak kdo dokáže začlenit do plnohodnotného života i lidi, kterým v tom brání nejrůznější tělesná či jiná omezení. U nás (samozřejmě nejen v Okříškách) jsme se celou dobu socialismu snažili předstírat, že nikoho podobného mezi sebou nemáme a automaticky jsme si zvykli lidi s nějakým nedostatkem pokud možno odklidit někam do ústraní, aby moc nepřekáželi a taky aby na ně bylo co nejméně vidět.

Od roku 1994 ale platí vyhláška 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Požadavky této vyhlášky se mj. týkají povolování staveb občanského vybavení(§1, odst.1c) (sem vyhláška v §2 řadí např. správu a řízení, služby, kulturu, zdravotnictví, školy atd.). Ale konkrétně:

§3
Přístup do staveb uvedených v §1 odst.1 musí být umožněn alespoň jedním vstupem v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů; vyjímečně z vážných technických důvodů, může být vyrovnání řešeno rampou provedenou podle bodu 1 přílohy.


Těmto velmi přísným požadavkům ale vyhovuje z nových obecních staveb či rekonstrukcí jen zdravotní středisko a lékárna. Nová knihovna, zřízená nedávno asi za 400 tisíc úpravou části základní školy, už má proti nemehlům, přijíždějícím z ulice na vozíku, dostatečnou ochranu - 4 schody. Na obecním úřadě, na jehož rekonstrukci už se v posledních letech také utopily statisíce, byli ještě šikovnější. Vyhláška sice říká:

Řešení staveb občanského vybavení - §10 - Vnitřní komunikace a vybavení:
(1) Přístup do částí staveb určených pro užívání veřejností musí být zajištěn podle §5 této vyhlášky
§5: přístup do všech prostorů staveb ... musí být zajištěn vodorovnými domovními komunikacemi, schodišti a výtahy řešenými způsobem stanoveným v bodě 1 přílohy)
(2) U staveb s dvěma nadzemními podlažími, které nejsou vybaveny výtahy nebo rampami, musí být užívání veřejností zabezpečeno v odpovídajícím rozsahu ve vstupním podlaží.


(možná je citace dlouhá a nepřehledná, ale smysl je zřejmý - odstranit co nejvíce bariér, které občanům se sníženou pohyblivostí - a nemusí to být jen ti na vozíku, ale i důchodci, těhotné ženy apod. - brání ve využívání všech služeb, patřících k běžnému životu).

Naši obecní úředníci to ale vyřešili vskutku svérázně - zatímco dříve byli ve svém paláci převážně v přízemí, nyní - po rekonstrukci - mají hlavní sídlo v prvním patře, kde je nejen starosta, ale dokonce i podatelna. Určitě tam budou mít více klidu na své úředničení, protože je naděje, že se po těch schodech někteří méně pohybliví občané prostě nevyškrabou. Věřím, že ten klid na práci nebudou využívat jen k tomu, aby vymýšleli, jak příště zase věrohodně vysvětlí své nejoblíbenější tvrzení, že je tady úřad pro občany a ne naopak.
01.04.1999
?subject=Okříšky - obec jen pro zdravé a mladé!?'>Jaromír Suchý


přístupů od 18.4.2004: 5341


© Jaromír Suchý 1999 - 2015