Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
Základní informace | Mapa | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Archiv 1999 - 2003 > Horácký salám

Zombie podruhé - tentokrát v Regionalistu

Přiznám se, že jsem dříve jihlavský Regionalist nečetl pravidelně, ale jen tak 1x za 14 dní. Zřejmě jen obrovskou shodou náhod jsem proto až dosud nevěděl, že jedním z jeho autorů je i můj "nejoblíbenější" estébák - Jan "Evangelista" Dočekal - "výrobní" čísla 29007 a 900706, který tam už sice nepíše o báječných Lidových milicích, ale o regionální kultuře.

Nedávno jsem psal o tom, že tento špičkový komunistický agent pravidelně i dnes přispívá do komunistických Haló novin. Dnes je v archivu Haló novin na internetu 61 článků Jana Dočekala za poslední dva roky. Když jsem zjistil, že se Dočekal objevil i v (mých očích dosud antikomunistickém) Regionalistu, pojal jsem zlou předtuchu a zadal Dočekalovo jméno do vyhledávání v archivu Regionalistu a strnul hrůzou: 84 texty! Zkusil jsem si proto namátkově porovnat texty, které vyšly v Haló novinách i v Regionalistu ve stejné době. Abych neporušil estébákova autorská práva, vybírám jen drobné části z jednotlivých prací, které se doufám vejdou pod autorským zákonem tolerovanou "citaci"

Originál pro Haló noviny:
Haló noviny 9.2.2001
Lyrický cit a obrazotvornost
... Výtvarnou tvorbou, významně inspirovanou zejména plně procítěným děním v  přírodě, k tomu neustále připojovala lyrický pohled "z protilehlé strany", kterým dospívá k úplnějšímu poznání.
a kopie pro Regionalist:
Regionalist 23.2.2001
Obrazotvornost spojená s lyrickým citem má specifický rozměr nadrealismu
... Výtvarnou tvorbou, významně inspirovanou zejména plně procítěným děním v  přírodě, k tomu neustále připojovala lyrický pohled "z protilehlé strany," kterým vlastně uzavírá kruh svého úplnějšího poznání.
Originál pro Haló noviny:
Haló noviny 20.7.2001
Umění pro krásu knihy
... Oba umělci náležejí ve svém oboru k ceněným autorům s věhlasem daleko přesahujícím hranice republiky. Dali se do služby krásné knize, v tvůrčích oblastech, jež se vzájemně organicky doplňují. S více než čtyřicetiletou praxí jsou téhož mínění, že je to tvůrčí práce sice často velmi náročná, ale rozhodně povznášející...
a kopie na Regionalistu
Regionalist 20.7.2001
Umělci se shodují, že služba krásné knize je povznášející
... Oba náležejí ve svém oboru k ceněným autorům s věhlasem daleko přesahujícím hranice republiky. Kremláček i Werl se dali do služby krásné knize. Každý jiným způsobem, v  tvůrčích oblastech, jež se vzájemně organicky doplňují. A s  více než čtyřicetiletou praxí jsou shodného mínění, že je to tvůrčí práce často velice náročná, ale vždy povznášející...
Ukázka z originálu:
Haló noviny 30.10.2001
Výtvarné krajinářské fotografie Ivo Kasala
... Již bezmála čtyřicet let k ní přistupuje s nezměněným přesvědčením o trvání hojných krajinných krás. Nemyslím si, že právě toto východisko je snad protipólem kritické fotografie, zviditelňující postupnou devastaci krajiny, jíž se dopouštíme. A jsem přesvědčen, že se nejedná ani o "odvádění pozornosti". Kasal je, pověděno stručně, solidně poučeným estétem...
a kopie pro Regionalist:
Regionalist 12.11.2001
Fotografie z Vysočiny od Iva Kasala jsou esteticky přesvědčivými obrazy
... Výstava je novým dokladem, že její autor vytrvale přistupuje k tvorbě s  nezměněným přesvědčením o trvání hojných krajinných krás. Nemyslím si, že právě toto východisko je snad protipólem kritické fotografie, zviditelňující postupnou devastaci krajiny, jíž se dopouštíme. A jsem přesvědčen, že se nejedná ani o "odvádění pozornosti". Kasal je, pověděno stručně, solidně poučeným estétem...
Dočekal by jistě řekl, že ty texty jsou pokaždé jiné, a že by si nikdy nedovolil dát naprosto stejný text do dvou konkurenčních médií...

Tak mám pocit, že si kolegové z Regionalistu nasadili pěknou veš do kožichu, a samozřejmě vůbec nechápu, proč v něm některé Dočekalovy "práce" vůbec zveřejňují, když by na ně bohatě stačil odkaz na jejich "originál" v Haló novinách?!
06.06.2002
?subject=Zombie podruhé - tentokrát v Regionalistu'>Jaromír Suchý


Doplňující informace a poznámky:
Stanovisko vydavatele Regionalistu (7.6.2002):

Díky za upozornění
Vámi citovaný pán - kterého jsem v životě neviděl a ani o něm neslyšel - píše do týdeníku Žďárska Vysočina. My s tímto týdeníkem spolupracujeme již od roku 1997, od kdy jim denně bezplatně zveřejňujeme výběr z některých jejich článků v dolní části deníku Regionalist v sekci "Monitor tisku". Samozřejmě, že jsme dosud nijak nelustrovali desítky autorů zmíněných příspěvků zařazovaných z novin Vysočina v sekci Monitor (které ostatně nejsou primarně psány pro nás, nýbrž pro týdeník Vysočina, kde také vycházejí dříve než na internetu u nás), neboť to není v našich skromných silách. Nicméně, pokud jsou Vaše informace o zmíněném pánovi pravdivé, jeho příspěvky v našem deníku zveřejňovat samozřejmě odmítneme.

Přeji příjemný víkend
Leo Švančara (internetový deník Regionalist - http://www.regionalist.cz)
přístupů od 18.4.2004: 5517

© Jaromír Suchý 1999 - 2015