Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Dokumenty

Stanovisko k akci "Stavební úpravy stájí pro dojnice Okříšky"

Dopis obyvatel DPS Okříšky, adresovaný KÚ Vysočina, z 15.12.2004

adresát:
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor životního prostředí
Žižkova 16
58601 Jihlava

Okříšky 15.12.2004

Věc: Negativní stanovisko k dokumentaci "Stavební úpravy stájí pro dojnice Okříšky"

My podepsaní občané, bydlící v Domě s pečovatelskou službou, Jihlavská, 67521 Okříšky, jsme znepokojeni, že se naše ovzduší v bezprostředním okolí našeho bydliště, které je už tak zcela nepochybně za hranicí povolených norem v koncentraci čpavku a ostatních plynů z blízkého vepřína, má ještě podstatně zhoršit výstavbou obrovských otevřených kejdových jímek a kejdové technologie v kravínech ZD Okříšky a to v bezprostřední blízkosti obydlené obce.

Půlroční produkce smradlavých výkalů stovek zvířat má být uložena v jediné otevřené jímce průměru 25 m a výšce 7 m a to cca 100 m od našich oken !!! Přesněji řečeno 3300 m3 což reprezentuje 150 fekálních Tater. Kolik dnů se to bude rozlévat po okolí Okříšek raději dokument neuvádí! Pouze se konstatuje 2krát ročně!

Z toho plyne, nárust znečištění zápachem pro nejbližší obydlené okolí a celou obec Okříšky! V souladu se zákonem 100/2001 činíme vyjádření k dané dokumentaci v zákonné lhůtě přestože obecním úřadem nebylo provedeno uveřejnění na www.okrisky.cz

Máme vážné výhrady především k těmto skutečnostem:
 1. Technologie je nevhodná vzhledem k blízkosti obytných domů (do 200 m) - DPS, ul.Sadová, ul. Jihlavská, a i vzhledem k územnímu plánu obce a výstavbě průmyslové zóny, která má být těsně vedle ZD.
 2. Nadzemní jímka výrazně naruší urbanistický vzhled obce.(průměr 25 m, výška 7 m!)
 3. Dojde ke zvýšení primárních emisí pro obec Okříšky v čpavku z 2950kg/rok na 3687,5kg/rok což je skoro navýšení o 1/4 což je v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší a směrnicím EU o dodržování správné zemědělské praxe! Není možné věřit jakýmsi sekundárním opatřením, které sníží emise. V dokumentaci nejsou popsány! Spoléhá se na přirozené větrání zápachových látek!
 4. Je zarážející, že během tvorby dokumentace nedošlo k žádnému monitoringu prostředí a ovzduší stávajícího areálu ZD v návaznosti na první obytné jednotky v obci. Vše se opírá a jakési teoretické výpočty ve stylu voda teče obvykle do kopce! V dokumentu není zmínka (zřejmě záměrně) o převažujícím směru větrů v Okříškách, což je jihozápadní, přesně ze ZD do obce!
 5. V dokumentu se vůbec neřeší riziko jakékoliv havarie kejdového systému pro životní prostředí! Odteče to do pár metrů vzdálených rybníků? Vůbec není uvažována varianta možného přívalového deště a ekologické havarie v okolí obce po rozvozu obrovské hmoty kejdy!
 6. Celá technologie bude mít výrazný negativní vliv na znečišťování životního prostředí v obci Okříšky a okolí a obtěžování obyvatelstva obce. Vyvážení zapáchající kejdy velkoobjemovými fekálními vozy přes střed obce - 50-100krát za den. Zápach, prach, výfukové plyny, netěsící kohouty atd. Co když bude krajně nevhodné počasí ale jímka bude plná!!! Dokumentace to neřeší!
 7. Na straně 25 dokumentace přiznává výrazné negativní ovlivnění ovzduší obydlí v Okříškách v dávce 25-50 mikrogramů NH3/m3 což je hodnota která která se může opakovat několikrát denně! Dokument to neřeší pouze konstatuje! Neproběhl žádný monitoring ovzduší již současného nepříznivého stavu u nejbližších obydlí!
 8. Dokument neuvádí umístění jímek a vzdálenosti vzhledem k nejbližším obytným budovám (DPS atd.)
 9. Okamžitě požadujeme provedení monitoringu stávajícího ovzduší v areálu nádvoří DPS a nejbližších ulic v režii ZD Okříšky se zaměřením na NH3 a ostatní plyny protože ve večerních hodinách dochází ke každodennímu zamoření ovzduší už i nyní a nikdo nemá zájem situaci pro nás občany řešit!
 10. Závěrem se domníváme že umístění kejdového hospodářství v intravilánu obce Okříšky je nevhodné protože dojde k výraznému zatížení životního prostředí v obci, z tohoto důvodu se domníváme, že jedinou možnou alternativou je přemístění a vybudování nových stájí pro skot a prasata zcela mimo obec Okříšky.
 11. Věříme že naše občanské stanovisko bude odborem ochrany životního prostředí kraje Vysočina náležitě akceptováno!
Žádáme o písemné vyjádření na adresu prvních tří občanů níže podepsaných.

S pozdravem níže podepsaní občané obce Okříšky...


27.12.2004
(dokument)


přístupů: 6408    diskusních příspěvků: 0