Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
Základní informace | Mapa | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Archiv 1999 - 2003 > Čuk a Gek

Č+G: 10.díl - Novinky od Serjoginových

Čuk a Gek
Opakování 9.dílu:
Zatímco Máňa byla v nemocnici, snažila se vnutit do přízně Geka její sokyně. Naštěstí to ale všechno dobře dopadlo.
         
Rodiče Čuka a Geka jsme opustili v závěru 5.dílu. Tehdy přijeli za Čukem na návštěvu, ale protože se tím matka v Moskvě pochlubila sousedkám, návštěva skončila u opékání zastřeleného koně. Čuk s Boženkou tehdy ve spěchu odletěli na Bahamy na svůj ostrov a úplně zapomněli, že rodiče nemají peníze ani na cestu zpět domů do Moskvy. (Od Geka přirozeně při jeho způsobu života rodiče nic žádat nemohli.)
I když už byl tatík Serjogin v důchodu, byl ještě docela čiperný a tak si nejprve zkoušel vydělat na cestu mezi ukrajinskými kopáči. (Možná si ještě z 1.dílu pamatujete, že tatík je původním povoláním geolog a kopání měl tedy v krvi.) Mezi ukrajinskými kopáči
Ukrajinci jej ale mezi sebou nepřijali zrovna vlídně (zlámali mu ruku), protože se zalekli, že by jim kazil normy, a tak tatíkovi nezbylo, než si potřebných 500 dolarů na vlak domů vydělat místo rukama hlavou.

Zavzpomínal, co vlastně umí, a uvědomil si, že kromě geologie, kterou se celý život živil, pochytil také leccos ze stavitelství (jistě si pamatujete, že kdysi pomáhal na příkaz rodné strany ve střední Evropě instalovat mírové jaderné zbraně). V době konání tohoto příběhu byla i v okolí Krásna doba velkého budování, kdy se stavěly nové dálnice či trasy metra a tak tatíka napadlo, že by si mohl otevřít soukromý kurs stavby tunelů - třeba se přihlásí nějaký budoucí stavitel.
Zájem o účast v kursu tunelování překonal všechny jeho představy. Překvapilo jej sice, že se mu nehlásili žádní chasníci s lopatami a krumpáči, ale výhradně elegáni, přijíždějící na přednášky v luxusních vozech, ale to ho nakonec nemuselo trápit - hlavně, že všichni zaplatili kursovné.

Všichni žáci pozorně naslouchali, když jim vyprávěl, že na hypabazální pně malých intruzí jsou vázána ložiska mnoha typů a to nikoliv látkově, ale prostorově, protože magma i rudní roztoky pronikaly podél týchž zón. A úplně jim svítily oči, když říkal, že efuzivní facie se dělí na starou (spility, diabasy atd.) s kyzovými ložisky a mladou s ložisky sulfoarzenidů a sulfoantimonidů a se zlatem. Když pak přecházel k praktičtějším věcem, jako je sondáž, kutací rýhy, magistrální a příčné rýhy, frekventanti už to nemohli vydržet a žadonili o to nejpodstatnější - jak je to s těmi tunely...

Dozvěděli se mj., že metoda tunelování je odlišná v soudržných a nesoudržných horninách - liší se systémem zařízení i technologií tunelářských prací. Např. tunely v soudržných horninách dovolují stavět ostění z monolitického betonu, kdežto nesoudržné horniny vyžadují použití prefabrikovaných dílců.

Malý obrázek z poznámek, podle kterých tatík Serjogin přednášel: (tunelování štítem - ostění z tybinků)
stavba tunelu

Když tatík žáky naučil úplně všechno, co věděl, kurs skončil a Serjoginovi odjeli spokojeně domů do Moskvy.
Až časem se bohužel ukázalo, že ty dvě vlakové jízdenky přišly řadu podniků a bank v Krásně a okolí zatraceně draho...

 Jestli se, milí čtenáři, cítíte dnes nějak ochuzeni - jako třeba, že je tady méně obrázků, než obvykle - musím vám dát za pravdu. Zato ale musíte uznat, že jste tentokrát měli možnost naučit se nejméně deset odborných výrazů, souvisejících nějakým způsobem s tunelováním - může to pro vás být tedy dobrý start k pronikání do tajů tohoto moderního vědního oboru.

04.08.2000
?subject=Č+G: 10.díl - Novinky od Serjoginových'>Jaromír Suchý


Doplňující informace a poznámky:
V tomto serálu vystupují pouze fiktivní postavy - záměrná podobnost s určitou konkrétní osobou, žijící v současnosti či minulosti, nebyla hlavním cílem autora.
přístupů od 18.4.2004: 5160

© Jaromír Suchý 1999 - 2015