Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
Základní informace | Mapa | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Archiv 1999 - 2003 > Horácký salám

Jsme si to přece nedali za úkol!

Naši obecní politici stále nechtějí pochopit, že funkce, kterou mají, je pro ně především pověřením k tomu, aby dobrovolně nezištně sloužili svým spoluobčanům, a absolutně nic jiného. A stejně tak nechtějí pochopit, že nemají absolutně žádné právo dělit občany na hodné (to jsou ti, kteří jenom poslušně mlčí), kterým za odměnu alespoň občas vyjdou vstříc, a na zbývající póvl, na který se můžou klidně vykašlat pokaždé.

Náš radní Zdeněk Ryšavý má vlastní metodu dělení kvality občanů Okříšek: na ty, "po kterých tu něco zůstalo" (což je především on sám a jeho místní bratrstvo ČSSD s maskotem malého blbečka v noční košili), a na ty ostatní, po kterých "zůstává jen to páchnoucí hovno" (alespoň přesně tak jsem to pochopil z jeho zatím předposledního příspěvku v diskusním fóru ve Voříškovi): "... Z těch, na kterých jsem se podílel s ostatními radními a zastupiteli je to územní plán, byty, rekultivovaný rybník Pilný a řada dalších věcí. Vím, že Vy to zase shodíte a otočíte, ale házení špíny už je úděl těch neúspěšných, po kterých zůstává jen to Voříškovo hovno a zápach z něj." .

Aby alespoň těm "hodným" naše obec jednou za rok ukázala svou laskavou tvář, uspořádal pro ně v dubnu obecní úřad dvě utajená setkání. Obecní zastupitelé se na prvním z nich setkali s "hodnými" místními podnikateli, a na druhém s "hodnými" místními občanskými sdruženími. Obě setkání byla samozřejmě pod záštitou obce, proto - když už tam nepozvali všechny, ale jen ty vyvolené - považuji za naprosto oprávněné, abych se také mj. dozvěděl, co se tam domluvilo, a jaké závazky z oněch jednání pro obec vyplynuly.

Dne 29.4. jsem se proto na obecní úřad obrátil v souladu se zákonem 106/1999 Sb. s následujícími dotazy:
1) podle jakých kritérií byli vybíráni zástupci podnikatelů z Okříšek, kteří byli a nebyli pozváni na jednání s místními zastupiteli dne 16.4.2002?
2) kdo osobně zodpovídal za splnění stanovených pravidel - tedy kdo odpovídal za to, aby ti, kteří měli být pozváni, byli skutečně také na jednání podle bodu 1) pozváni?
3) žádám o poskytnutí kopie zápisu z jednání členů zastupitelstva se zástupci místních podnikatelů dne 16.4.2002

a obdobně:
4) podle jakých kritérií byla vybírána občanská sdružení v obci Okříšky, která byla či nebyla pozvána na jednání dne 23.4.2002 se členy obecního zastupitelstva
5) kdo osobně zodpovídal za to, aby byli skutečně pozvána všichna sdružení, která vyhovovala požadavkům dle bodu 4)
6) žádám o poskytnutí kopie zápisu z jednání členů zastupitelstva se zástupci místních občanských sdružení dne 23.4.2002
Na to mi odpověděli:Samozřejmě jsem se odvolal, protože jsem se vůbec nic nedozvěděl:
Věc: Odvolání proti neposkytnutí informace - č.j. 464/02-K

Dne 29.4.2002 jsem podle zákona 106/1999 Sb. požádal obecní úřad v Okříškách o poskytnutí celkem šesti informací, týkajících se setkání zastupitelů obce s místními podnikateli (16.4.2002) a místními občanskými sdruženími (23.4.2002).

Dne 14.5.2002 jsem dostal odpověď č.j. 464/02-K, která neobsahovala skoro nic z toho, co jsem požadoval - považuji ji proto za odmítnutí poskytnout informaci povinným subjektem, a podávám proto odvolání proti neposkytnutí informací podle §16 zák. 106/1999 Sb.

K mým dotazům č. 1 a č.4: povinný subjekt je povinen poskytnout jakoukoliv informaci, pokud není jednoznačný právní důvod k jejímu odepření na základě její ochrany. Pokud bylo kritériem pro výběr účastníků zařazení v nějakém adresáři, měl mi obecní úřad poskytnou i kopie těchto adresářů - k tomu, že to neudělal, neuvedl žádný zákonný důvod, a proto samozřejmě trvám na poskytnutí kompletních informací.

K dotazům č.2 a č.5: odmítnutí poskytnutí informace musí být náležitě zdůvodněno - ze starostova sdělení ale není zřejmá jakákoliv souvislost mezi "výlučně vnitřními pokyny nebo personálními předpisy povinného subjektu" a setkáním zastupitelů s podnikateli či občanskými sdruženími. Podle výkladu autorů zákona 106/1999 Sb.: interní je jen ten předpis či pokyn, který nijak nepůsobí navenek (např. evakuační směrnice úřadu, organizační pokyny k využití pracovní doby, k výdeji kancelářského materiálu apod.) Obě setkání ale nebyla vnitřní záležitostí obecního úřadu, ale přesně naopak: výlučně orientována na veřejnost.

K dotazům č.3 a č.6: zákon o svobodném přístupu k informacím nezná pojem "oficiální" informace - povinností úřadu je samozřejmě poskytnout mi všechny informace, které má k dispozici. Pokud jednání a setkání bylo konáno pod hlavičkou a za organizačního přispění úřadu a úřad (obec) výsledky využívá, pak jde o  informace, které musí obec žadateli poskytovat. Na formálním provedení zápisu mi nezáleží - je snad zřejmé, že chci především vědět, o čem se tam jednalo, a jaké závěry z toho pro obec vyplynuly. Pokud tyto zápisy dosud nejsou hotovy, je jistě i v zájmu obce, aby se dodatečně z poznámek přítomných zastupitelů a radních zpracovaly, a samozřejmě na jejich úplném poskytnutí i nadále trvám.

A teď jsem dostal rozhodnutí o odvolání. Kopie celé stránky je zde, klíčová pasáž je:Co se tam projednávalo, a především jaké závazky z toho pro obec vyplynuly, sice samozřejmě stále nevím, ale naše obecní rada je přesto přesvědčena, že mi vyhověla a že doplnila informace, které jsem chtěl.

Asi jen v Okříškách, a určitě jen za současného vedení našich prapodivně zvolených radních, se může stát, že z nějakého jednání, kde reprezentují náš obecní úřad, neudělají zápis z jednání jen proto, že si to ty naše hlavy pomazané jaksi zapomněly dát samy sobě za úkol!
23.06.2002
?subject=Jsme si to přece nedali za úkol!'>Jaromír Suchý


přístupů od 18.4.2004: 5365

© Jaromír Suchý 1999 - 2015