Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
Základní informace | Mapa | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Archiv 1999 - 2003 > Horácký salám

Chcete přijít na buben? Pořiďte si finančního poradce!

Okříšky udělaly zhruba před dvěmi lety velmi dobrý obchod a podařilo se jim získat za práva, spojená s akciemi energetických společností, zhruba 12 milionů korun. Bohužel pro získané peníze nebylo okamžité uplatnění (je samozřejmě lepší tvářit se jako chudáček, žádat na všechno možné dotace od státu, a vlastní úspory si nechávat na horší časy) a hledalo se, kam je co nejlépe uložit.

Nakonec se někdy v září 1999 zastupitelstvo rozhodlo, že se 12 milionů rozdělí zhruba napůl a obě poloviny se budou investovat do podílových fondů - PioneerSIS. Podíly obou těchto fondů šly tou dobou spokojeně nahoru a majetek obce utěšeně narůstal.

Ale - ať je to jako ve správné pohádce - kde se vzal, tu se vzal, v lednu 2000 se objevil jistý kouzelný dědeček a docela úspěšně našim radním nabulíkoval, že by mohli své peníze zhodnotit mnohem lépe, kdyby využívali jeho služeb. Asi z něj opravdu vyzařovalo nějaké magické fluidum, které zaslepilo oči radním natolik, že udělali něco, na co asi ani neměli právo - obecní rada totiž může nakládat s financemi obce výhradně v souladu se schváleným rozpočtem - ten na rok 2000 však ještě v té době vůbec nebyl schválen, neměli by tedy vynakládat prostředky na nic jiného, než zajištění běžného provozu obce. Radní (nepochybně na základě doporučení našeho kouzelného dědečka) přesto tehdy bez schválení zastupitelstvem prodali obecní podíly v SIS a v únoru 2000 místo nich nakoupili podíly ve fondech skupiny Pioneer (jen vstupní poplatky za tento převod byly zhruba 200 tisíc korun).

Teprve v březnu 2000 na zasedání obecního zastupitelstva (současně s přijímáním územního plánu a rozpočtu na tento rok!) se jednalo o tom, že nám samo nebe seslalo šikulu, který nabízí, že by pomáhal obci zhodnocovat její úspory. Ze zápisu z tehdejšího jednání vyplývá, že nikdo z jeho členů (dva radní, kteří návrh předkládali, samozřejmě nepočítám) se v diskusi vůbec nezajímal, o co jde, a nepoložil žádný dotaz (např. proč by si vůbec obec měla nějakého dalšího poradce najímat, když už má jednoho vlastního odborníka - placenou novou uvolněnou místostarostku, vystudovanou inženýrku ekonomku!). Koloval tam návrh smlouvy s tímto poradcem a už tehdy mi přišlo trochu divné, že si účtuje provizi za úplně jakýkoliv přírůstek majetku. Přiznám se ale, že tehdy jsem měl obavy pouze z toho, že by přírůstek obecního majetku vlivem působení poradce mohl být o něco menší, než např. výnosy z termínovaných vkladů v bance. Nevím, jestli zastupitelé spěchali na pivo či na hokej, ale jediné jejich vystoupení v této věci bylo to, že pan doktor Velc po několika mých zvědavých dotazech, na které jsem nedostal žádnou uspokojující odpověď, navrhl ukončení diskuse a jak jeho návrh, tak následující usnesení bylo poměrem 11:1 okamžitě přijato. Zastupitelstvo v něm zmocňuje radu, aby podepsala s firmou HOME FIN smlouvu o péči o náš majetek, a aby převedla podíly ze SIS na Pioneer (vlastně to, k čemu došlo už předtím!).

Přiznám se, že jsem se od té doby o osud našich peněz moc nezajímal - nebyl přece ani důvod, když jsme je svěřili do péče profesionálům! O to větší šok jsem zažil před 14 dny na posledním zasedání zastupitelstva. Předseda finančního výboru nám suše oznámil, že značná část našich peněz je pryč, protože fondy Pioneer klesly za poslední rok asi o 30 procent, což se odrazilo na poklesu hodnoty našich podílů v nich asi o 3 milióny (decentně přitom zapomněl uvést, že naše celková ztráta je ve skutečnosti větší, protože v ní nejsou započítány příjmy z úroků, které by obec měla např. v případě uložení peněz na termínovaných vkladech). Na moje nechápavé dotazy, co tedy dělal náš kouzelný poradce, když jsme takhle zchudli, se starosta jenom vítězoslavně zazubil, že se nic neděje, že poradce zatím za svou práci nedostal od obce ani korunu, protože jeho odměny se počítají jenom v případě ziskového hospodaření s majetkem.

Když jsem se trochu otřepal z toho šoku, začal jsem se po týdnu zajímat, jak to s těmi našimi penězi vlastně je.

Přestože se zastupitelstvo v březnu 2000 usneslo, že má obec svěřit péči o své peníze firmě HOME FIN (podle internetového obchodního rejstříku však paradoxně firma tohoto jména ani nemá mezi svými obory podnikání uvedeno finanční poradenství), rada to neudělala a starosta podepsal smlouvu s někým jiným - s jistým ing. Františkem Tvarůžkem, IČO 66563861 (který ale rovněž nemá v internetovém živnostenském rejstříku žádné finanční poradenství - také má jen nic neříkající "zprostředkovatelskou činnost"). Nejpodstatnější části smlouvy si můžete přečíst zde. Při pozornějším čtení mi velice rychle došlo to hlavní - že ing. Tvarůžek ve smlouvě obci Okříšky negarantuje jakékoliv zhodnocení spravovaných prostředků, a to, co tvoří polovinu smlouvy, jsou jen tabulky výpočtu provize pro něj, pokud by (náhodou?) k nějakému zhodnocení přece jen došlo. Jediné významnější, k čemu se zavazuje, je "informovat objednatele (tedy obec Okříšky) o současném stavu obstarání věci i o jejím budoucím vývoji".

Z internetových stránek obou fondů (SIS i Pioneer) jsem si stáhl grafy jejich vývoje. Zatímco SIS měl za uplynulý i předchozí rok malý (cca 4%), ale přece jen zisk,pro fondy Pioneer je typický takovýtovývoj. Jak vidíte - od našeho "odborně garantovaného" nákupu v únoru 2000, kdy byla cena nejvyšší v historii, šly už jenom do kytek.

Jak je z předchozího textu zřejmé, nebýt vykutáleného chytráka a jeho skvělých rad (tj. kdyby peníze zůstaly tam, kde se je zastupitelé rozhodli dát v září 1999, a od té doby by s nimi vůbec nic nedělali), měly by Okříšky zhruba o 2,5 miliónu více, než mají teď - majetek ve fondech SIS by se zhodnotil asi o 400 tisíc, majetek ve fondech Pioneer by klesl asi o 1 milión a ušetřilo by se asi 200 tisíc na poplatcích za převody - celková ztráta by tak byla asi půl miliónu. (Samozřejmě nejlogičtější postup byl přesně opačný, než doporučil pan Tvarůžek - v únoru 2000 se měly prodat právě podíly ve fondech Pioneer.) Pikantní na tom je i to, že smlouva s panem Tvarůžkem ještě pořád platí (je na dobu neurčitou). Pokud by se tedy teď fondy Pioneer trošku zvedly a při výpočtu indexu hodnoty prosinec 2001/leden 2001 by měly nárust třeba 5% (což je ale ještě pořád ztráta 25% proti našemu vstupnímu vkladu), měl by pan Tvarůžek podle smlouvy oprávněný nárok na provizi ve výšce asi 20 tisíc korun (přestože by byla naše ztráta za jeho působení nejméně 2,5 milónu korun). To jsou paradoxy... (Jednu z možností vývoje ukazuji ještě na konci textu.)

Zdá se, že naši zastupitelé ani radní stále ještě nechápou, že díky své naprosté naivitě pěkně naletěli (a mají jediné štěstí, že za takovéto škody nemusí nést sami absolutně žádnou materiální zodpovědnost - předpokládám, že je ani nenapadne, že by si za to (alespoň těch 11 z nich, kteří to zavinili) mohli např. strhnout nějakou kačku ze svých zastupitelských platů). A samozřejmě už dávno měli tuto šíleně nevýhodnou smlouvu vypovědět a vláčet pana Tvarůžka po soudech za škodu, kterou jim způsobil. (Stejná firma však podle slov starosty ze zápisu zastupitelstva spravuje majetek asi 500 obcí, takže se můžeme uklidňovat třeba tím, že "císařovy nové šaty" rozhodně nenosíme sami.)

Napadlo mě, že je to možná také všechno úplně jinak a pan Tvarůžek vůbec za nic nemůže. Možná, že skutečně podle smlouvy celý rok a čtvrt pravdivě informoval o aktuální situaci a přesvědčoval radní v Okříškách, že fondy Pioneer jdou do háje, a že by měli své podíly okamžitě prodat - a oni jenom jeho rady nikdy neuposlechli a můžou si za to sami. Tato varianta ale nevyšla - ptal jsem se dnes místostarostky (starosta si na mě ani v úřední době nebyl ochoten najít pár minut času, protože měl samozřejmě "mnohem důležitější práci"), jestli jim poradce někdy radil, že mají podíly okamžitě prodat, a ona mi potvrdila, že ne.

To, co je ale opravdu jisté, je, že se představitelé Okříšek neustále tváří, jako že se nic nestalo ("každý fond přece jednou musí jít nahoru!"), a jejich hlavní starostí zřejmě i nadále zůstává, jak to udělat, abych si jich i já konečně taky přestal všímat - tak, jak to dělají všichni slušní občané naší obce.

Ješte než tak učiním, nemůžu si odpustit malý příklad z matematiky, se kterou mají asi zastupitelé trochu problémy. Ukážu jim teoretickou modelovou situaci tří let realizace smlouvy, kterou podepsali s panem T.:

začátek 1. roku - máme 10 miliónů, začíná se o ně starat pan T. a investujeme podle jeho rady
konec 1. roku - nevyšlo to, akcie klesly, jejich hodnota spadla na 5 miliónů - T. nedostává žádnou odměnu, protože není žádný zisk

v průběhu 2. roku jdou akcie nahoru, je to naštěstí dobrý rok
konec 2. roku - akcie během roku stouply z 5 na hodnotu 10 miliónů, výpočet odměny pro pana T: zhodnocení je 100% - podle vzorce ze smlouvy X=((10/5)*100)-100 a odměna pro pana T je tak 94% ze zhodnocení (z 5 milionů), tj. 4,7 miliónů, takže nám zůstalo jen 5,3 miliónů, ale protože za provizi panu T musíme podle smlouvy zaplatit i DPH (předpokládám, že 22%), tj. asi milión, zbude nám nakonec jako trest za to, že tento rok byly tučné zisky, jen 4.3 miliónů  *oprava

začátek 3.roku - máme zůstatek z loňska 4,3 milióny
i třetí rok je opět úspěšný, i když tentokrát o trochu méně
konec 3. roku - zůstává majetek v hodnotě 6,9 miliónů
zhodnocení je 60% - podle vzorce X=((6,9/4,3)*100)-100
odměna pro pana T je 54% ze 2.6 miliónů, tj. 1,4, po zaplacení DPH nám zbude asi 5,3 milionů  *oprava

Výsledek po třech letech "práce" pana T (kdy jsme přitom po většinu času byli vysoce ziskoví):

naše celková ztráta je 4,7 milionů (z 10 milionů jsme klesni na konečných 5.3)
celkový příjem pana T. za služby za tři roky je 6.1 milionů  *oprava

Stále nic? Těm, kterým to ještě nedošlo, tedy ještě jednou polopatě: čím větší bude nárust hodnoty spravovaného majetku (zisk), tím méně zůstane tomu, kdo do toho dal na začátku své peníze. Předpokládám, že obdobným způsobem se to může vyvíjet i u nás - pan T. už úspěšně zvládl to, co především potřeboval udělat - zpočátku maximálně snížit cenu. (Není špatné dělat finančního poradce, že jo? Podle živnostenského zákona, resp. prováděcí vládní vyhlášky 469/2000Sb. je to dokonce činnost volná, na kterou zřejmě nemusíte mít ani žádnou kvalifikaci!) A ke všemu tomu mi místostarostka dnes ani nebyla schopná odpovědět na otázku, jestli si je opravdu jistá, že pan Tvarůžek současně nebere provize za získané klienty i od fondu Pioneer.

Na závěr ještě úplně poslední příloha - recept pro kuchařku Vaříme úsporně:

Kavka na okříšský způsob

  1. najdeme co nejhloupější kavku - naštěstí jsou oblasti, kde podobných zvířat stále ještě létá dost
  2. přesvědčíme kavku, že když nám bude dávat jídlo, které si sama nalovila, budeme ji krmit lépe, než by to dokázala ona sama
  3. až budeme z toho, o co jsme kavku okradli, dostatečně vykrmeni, přestaneme ji konečně trápit a sníme ji taky
Dobrou chuť!
14.07.2001
?subject=Chcete přijít na buben? Pořiďte si finančního poradce!'>Jaromír Suchý


Doplňující informace a poznámky:
Oprava:
Podle informací pana ing. Tvarůžka, které nyní poskytl obecní radě Okříšek, sám není plátcem DPH. Protože tato daň byla použita při výpočtu zůstatku obecního majetku ve výše uvedeném příkladu, částečně zkreslila jeho výsledky. Skutečné opravené hodnoty z tohoto příkladu by proto byly takovéto:
1. rok začátek 10 miliónů - konec 5 miliónů (žádná odměna)
2. rok začátek 5 miliónů, konec 10 miliónů (odměna pro pana T. 4.7 miliónů)
3. rok začátek 5.3 milionů, konec 8.5 milionů (odměna pro pana T. 1.7 milionů)
konečný zůstatek 6.8 milionů
naše celková ztráta: 3.2 miliony
celková provize pro pana T: 6.4 miliony
Za nepřesnost se panu Tvarůžkovi i čtenářům omlouvám.
6.8.2001


přístupů od 18.4.2004: 16385

© Jaromír Suchý 1999 - 2015